AVALUACIÓ

Una vegada acabat el projecte de recerca, imprimiu aquests fulls i intentau contestar aquestes preguntes.


Avaluació de treball en grupAvaluació Individual