PROCÉS

ACTIVITAT 1

El primer que heu de fer és averiguar què és la floridura.

Aquestes pàgines us poden ajudar:
Aquesta activitat la podeu fer en petit/gran grup.


ACTIVITAT 2

Escriviu una carta a les vostres famílies, demanant-los si saben alguna cosa de les floridures...
Si teniu a casa algun aliment amb floridura, dui-lo a la classe per poder-los observar a través del microscòpi.
ACTIVITAT 3


Observau a través del microscopi la floridura.

Intentau dibuixar-la.

Comparau amb aquestes imatges:
ACTIVITAT 4

Ara ja heu de tenir prou informacions sobre les floridures que us ajudin a formular la vostra hipòtesi.
Què  pot haver passat  perquè surti floridura al pa?
De què depèn que surti floridura al pa?
La hipòtesis ha de ser formulada de forma individual.
Podeu utilitzar aquesta plantilla.


ACTIVITAT 5

Ja heu fet les hipòtesis. 
Ara ve el moment de preparar la deducció i dissenyar l'experiment.
Per açò us heu de reunir per grups i ajuntar-vos els que heu fet les mateixes hipòtesis (açò farà que a cada grup hi hagi diferents membres: científics, doctors, físics i investigagors)

Cada membre del grup ha de tenir una responsabilitat asignada de manera que cadascú haurà de realitzar un treball determinat. És important que cadascu realitzi la seva tasca el més bé possible.
Hi ha d'haver:
- Un portaveu: Serà el representant del grup i el que exposarà als altres les decisions i acord presos.
- Un secretari: És el que anota les decisions i els acords. 
- Un dibuixant: El que dibuixarà les seqüències de l'experiment.
- Un  supervisor:  El que vetllarà per organitzar el material i que no els hi falti res.

Per fer aquest treball disposau d'aquestes plantilles:


Per fer el disseny de l'experiment: http://www.scribd.com/doc/48969553

ACTIVITAT6

Una volta heu dissenyat el vostre experiment, cada grup a través del seu portaveu, exposarà a la resta de companys com serà el seu experiment: En què consistirà? Quin material utilitzaran? Com ho observaran?

Aquesta sessió es farà en gran grup.


 
ACTIVITAT 7

Reuniu-vos amb el vostre grup i preparau el vostre experiment.
Pensau amb tot el material necessari.
Pensau també com recollireu les vostres observacions: Necessitau una graella?


ACTIVITAT 8
Anau observant durant el temps que sigui necessari el vostre experiment. Pensau  apuntar-ho tot. 
ACTIVITAT 9Ja ha sortit floridura al vostre pa? Què ha passat? 
Reuniu-vos per grups cooperatius i intentau explicar que ha passat.
Llavors ho contau als vostres companys.

Plantilla per realitzar la conclusió: AQUI


ACTIVITAT 10 
 Enviau un correu electrònic al Doctor Aspirina amb el que trobau que ha de fer la fàbrica de pa "Fresc i Tou " per evitar que li surti floridura al pa. 
L'adreça del Doctor Aspirina:  aspirina@gmail.com

Recordau que per acabar heu d'anar a l'apartat de Conclusio i d'Avaluació.